Club

Bestuur
Het bestuur van SV Ludentes bestaat uit:
* Léon van Horen, voorzitter
* Leo Keijsers, wedstrijdsecretaris: leo.keijsers@ziggo.nl, 06-22147478
* Ben van Schijndel, penningmeester
* Roel Hebben, volleybalzaken

Commissies en activiteiten
Onze vereniging kent de volgende commissies met vermelding van de voorzitter:
* Jeugdcommissie: Eric Gijsen
* Technische commissie: Hans Derksen
* Sponsorcommissie: Ben van Schijndel

Ieder jaar organiseren we de volgende activiteiten met vermelding van de coördinator:
* Schoolvolleybal: Technische commissie
* Clubactie: Rene Bulkens
* Pietentraining
* Speculaasactie: Roger Corstjens

Kledingcoördinator is Saskia van Horen, bereikbaar via onderstaand mailadres.

Nieuwe leden
Wil je een keer mee komen trainen? Stuur dan een mail naar svludentes@gmail.com.

Wil je lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in en mail deze naar bovenstaand adres. Ook ontvang je dan een toestemmingsverklaring i.v.m. de privacywet.