Regels

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van SV Ludentes zijn op 17 december 2008 vastgesteld door de ALV.

Binnen onze vereniging gelden bovendien gedragsregels. Deze regels gelden voor alle leden en bezoekers.

Neem deze goed door en houd je eraan!

Klik hier om het document met onze gedragsregels te openen.